Henan Equipment Company on kehittänyt menestyksekkäästi solid-state-taontajousituspuristimet

Muutama päivä sitten Henan Equipment Company kehitti onnistuneesti kiinteän taontajousituspuristimen XGD-21/60-40 ja läpäisi menestyksekkäästi erilaisia ​​testejä. Tämän tuotteen onnistunut kehitys merkitsee yhtiön suurta läpimurtoa uudessa solid-state-taontaprosessissa, ja se mahdollistaa myös sen, että yritys pääsee menestyksekkäästi sen harvojen kotimaisen rautateolli- suuden joukkoon, joka kykenee valmistamaan solid-state-taontaisia ​​ripustuskiinnittimiä.

 

Viime vuosina UHV-hankkeiden tarjouskilpailut edellyttävät tarjousyrityksiltä umpitaontaripustuskiinnikkeiden tuotantokapasiteettia. Tarvikkeiden kehittämiseksi yritys päätti kehittää umpinaiset ripustuspuristimet. Kiinteän olomuodon taontaprosessi voi parantaa huomattavasti alumiiniseosmateriaalin sisäistä rakennetta ja mekaanisia ominaisuuksia, ja takomisen jälkeen muodostunut metallivirtaviiva voi parantaa tuotteen geometrista laatua. Kiinteällä taontajousituspuristimella on korkea lujuus, kevyt paino, kaunis ulkonäkö ja vahva kulutuskestävyys. Muut saman alan valmistajat käyttävät 1600 tonnin tai 2500 tonnin puristimia umpinaisten taontakiinnittimien valmistukseen. Prosessin aikana on suuri ongelma, pystyykö yritys valmistamaan 1 000 tonnin puristimen onnistuneesti koekäyttöön.

 

Yrityksen teknologiakeskuksesta vastaava tekninen henkilö järjestää aktiivisesti asiaankuuluvaa teknistä henkilöstöä ja osaavaa henkilöstöä analysoimaan ja demonstroimaan tuotteen tuotantoprosessia sekä määrittämään tuoteprosessin kulkua tuotteen ominaisuuksien ja työkokemuksen perusteella. Yhdistettynä olemassa olevan 1000 tonnin puristimen ominaisuuksiin muottien suunnittelusuunnitelmaa räätälöitiin ja optimoitiin useita kertoja. Samalla laadittiin yksityiskohtainen koetuotantosuunnitelma. Onnistuneen koetuotannon varmistamiseksi teknisen keskuksen vastuuhenkilö järjesti teknisen T&K-henkilöstön käyttämään kolmiulotteista mallintamista useiden simulaatiotestien suorittamiseen ja järjesti konepajateknikot suorittamaan useita analyysejä ja tutkimuksia tuotantopaikalla. Samalla he muotoilivat joukon teknisiä hätätoimenpiteitä ennen koetuotantoa. Yrityksen koko teknisen henkilöstön ja ammattitaitoisen henkilöstön ponnisteluilla selvittiin erilaisista teknisistä vaikeuksista ja umpimuotin taontajousituspuristin onnistui koevalmistetulla kerralla. Testauksen jälkeen kiinteä taonta jousituspuristin XGD-21/60-40 tuote täyttää täysin suorituskykyindikaattorit.

 

Kiinteät taontajousituspuristimet XGD-21/60-40 laitteistotuotteet kehitettiin onnistuneesti. Sen lisäksi, että yhtiö on tehnyt merkittävän läpimurron solid-state-taontaprosessissa, se on myös ensimmäinen laitteistoteollisuuden yritys, joka on onnistuneesti koetuotantoon valmistanut 1 000 tonnin painoisen puristimen, mikä parantaa merkittävästi yhtiön teknistä vahvuutta ja kilpailukykyä markkinoilla. .


Postitusaika: 08.09.2021